Hållbarhet - ett brett ansvarstagande

Hållbarhet innebär att man tillgodoser dagens behov utan att minska möjligheterna att göra det även i framtiden. Att arbeta med hållbarhetsfrågor är detsamma som att ta ansvar för bolagets verksamhet ur ett bredare perspektiv – och beakta konsekvenserna av fattade beslut på både kort och lång sikt.

Hållbarhetspolicy

De övergripande ambitionerna för Coors hållbarhetsarbete uttrycks i en koncernövergripande hållbarhetspolicy, som fungerar som ett brett ramverk för hela koncernen. Innehållet i Coors hållbarhetspolicy kan sammanfattas i följande rubriker:

  • Coor ska bedriva en miljövänlig, professionell och säker verksamhet
  • Coor ska vara en ansvarstagande och utvecklande arbetsgivare
  • Coor ska utvecklas stabilt och lönsamt utifrån ett gott etiskt och moraliskt förhållningssätt
  • Coor tar ansvar för leverantörer
  • Coor ska tillhandahålla korrekt och relevant information

Läs vår hållbarhetspolicy i sin helhet

Hållbarhetsarbetet på Coor

Coor tar ett långtgående ansvar för den egna verksamheten och den påverkan den har på samhället och miljön i stort, liksom på kundernas verksamhet. Coors hållbarhetsarbete bedrivs inom ett ekonomiskt/affärsetiskt, ett socialt och ett miljömässigt område. Genom att arbeta aktivt och strukturerat med ett antal frågor inom dessa tre områden bidrar Coor till en stabil och hållbar utveckling över tid.

Affärsansvar – för en långsiktig ekonomisk hållbarhet

Vi tar ansvar för en stabil och lönsam utveckling över tid samtidigt som vi tillämpar en sund affärsetik. Detta ger en trygghet för såväl ägare som kunder, leverantörer och medarbetare, som kan lita på att bolaget utvecklas stabilt.

Läs mer om vårt affärsmässiga ansvarstagande

Socialt ansvar – för en långsiktig social hållbarhet

Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att vara en ansvarstagande och stimulerande arbetsgivare, och genom att aktivt påverka våra leverantörer att vara detsamma.

Läs mer om vårt sociala ansvarstagande

Miljöansvar – för en långsiktig ekologisk hållbarhet

I Coors miljöansvar ingår dels att ständigt försöka reducera bolagets egna miljöpåverkan, dels att påverka våra kunder och hjälpa dem i deras miljöarbete. Coors ansvarstagande återspeglas i kraven på våra leverantörer.

Läs mer om vårt miljömässiga ansvarstagande

Långtgående ansvar också för leverantörer

Coor tar ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer, och ställer därför höga krav på dem. I anslutning till att ett leverantörsavtal ingås görs en grundlig leverantörsbedömning baserad på leverantörens tekniska, ekonomiska och organisatoriska förmåga samt total leveransförmåga. Därutöver kontrolleras att underleverantören kan leva upp till Coors miljöpolicy och Coors uppförandekod ("Code of Conduct"). Efter avtalsskrivningen görs även leveransuppföljningar för att säkerställa att leverantörerna lever upp till de krav som initialt ställdes i upphandlingen.