Marknadens bredaste utbud

Coor har marknadens bredaste serviceutbud. Vi har ledande specialistkompetens inom över hundra servicetjänster, som vi delar in i tre tjänsteområden. Några tjänstegrupper satsar vi särskilt på, till exempel lokalvård, fastighetsservice samt mat & dryck.

Störst på service management
- integrerade lösningar

Med service management menas samordnad styrning och ledning av ett flertal servicetjänster på ett strukturerat sätt. Detta är något vi har väl dokumenterad erfarenhet av – inget servicebolag har så många integrerade serviceuppdrag som Coor. 

Smarta lösningar i utvecklingens framkant

Det som skiljer Coor från andra servicebolag är främst vår starka drivkraft att ständigt förbättra vår verksamhet och leverans. Vi har en stark förbättringskultur och en strukturerad innovationsprocess som stimulerar oss och hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. Ett exempel på det är vårt egenutvecklade, unika miljögranskningsverktyg Coor Green Services, som hjälper oss att föra en strukturerad kunddialog om framtida förbättringar inom miljöområdet.  
Läs mer om gröna servicelösningar 

Ett annat exempel är vår serie Smart Solutions, där vi utvecklar servicetjänster med hjälp av nya tekniska lösningar. 
Läs mer om Smart Solutions