Vi skapar affärsfördelar

Coor hjälper er att bli mer produktiva, attraktiva, effektiva och hållbara. Coors verksamhet genomsyras av lång erfarenhet, stark servicekultur, fokus på förbättringsarbete samt investeringar i serviceanpassade system och processer.

Service på en högre nivå

Coor erbjuder service på en lite högre nivå än vad traditionella serviceföretag gör. Vi nöjer oss inte bara med att utföra och samordna servicen hos våra kunder. Det handlar om att ta tillvara på synergier och skalfördelar, om att förbättra processer, styrning och system, men minst lika mycket om att leda och skapa engagemang. Att skapa en kultur och en vilja att bidra till kundens bästa i hela organisationen.

Ständiga förbättringar och innovativa lösningar

Coor kombinerar djup kompetens inom de servicetjänster vi erbjuder med ett starkt servicemannaskap och ambitionen att ständigt förbättra oss själva och vår leverans. Alla medarbetare på Coor bidrar genom en systematisk process för att identifiera och aktivt presentera förbättringsförslag. Genom ett systematiskt innovationsarbete utvecklar vi ständigt våra servicelösningar så att de ligger i utvecklingens framkant. Vår ambition är att vara först med det senaste.

Digitalt baserade servicelösningar

Att vara i framkant innebär också att förstå möjligheterna med ny teknik. Vi strävar efter att förbättra och förenkla våra tjänster, men också kombinera ny teknik med den befintliga serviceverksamheten som en plattform för nya tjänster som gynnar våra kunder. Läs mer om digitalt baserade servicelösningar här.