Serviceuppdraget för CGI

CGI ville strukturera om sin serviceverksamhet, öka flexibiliteten samt sänka sina kostnader. Serviceuppdraget omfattar helhetsansvar för arbetsplats- och fastighetsservice till CGIs större kontor i Sverige.

Omstrukturering av service och kostnadsbesparingar var viktigt

CGI ville ha hjälp med att strukturera om sin serviceverksamhet och sänka sina servicekostnader. CGIs verksamhet förändras kontinuerligt, så flexibilitet och skalbarhet var affärskritiskt.

Flexibilitet var ett viktigt urvalskriterie när Logica valde serviceleverantör

Erik Yttergren, Regional Facility Manager Logica

Standardiserad integrerad facility management

En standardiserad Integrerad Facility Management (IFM-leverans) för CGIs större kontor har utvecklats och implementerats. Stor flexibilitet har byggts in i avtalsmodellen och serviceverksamheten anpassas idag smidigt till förändringar hos CGI.

Samtidigt som uppföljningen förbättrades, innebar även det nya angreppssättet bättre tillvaratagande av lokala synergier och volymer. Detta angreppssätt medförde konstadsbesparingar för CGI, exempelvis inom säkerhet och dryckes- och varuautomater. Även ett flertal förändrade rutiner har införts bl.a. Follow-print som används för att förenkla utskrifthantering på större kontor.

Follow-print är en lösning som gör att ditt passerkort är kopplad till skrivaren, utskrifterna skrivs inte ut automatiskt utan lagras på din användare i skrivaren. På så sätt kan du när som helst under dagen välja att hämta ut dina utskrifter utan att de blandas med dina kollegors utskrifter.

Bakgrund kring CGI-kontraktet

Samarbetet mellan CGI (som då hette Logica) och Coor Service Management inleddes år 2006. Vid denna tidpunkt genomförde Logica en större omlokalisering. Avtalet har därefter förlängts vid flera tillfällen. Uppdraget omfattar helhetsansvar för arbetsplats- och fastighetsservice till Logicas större kontor på sju olika orter i Sverige