Nya Karolinska sjukhuset, NKS

Service till dagens och framtidens sjukhus

Coor har fått förtroendet att ansvara för service och drift av ett flertal fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster i och omkring Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnader i Solna.

Coor ansvarar för koordinering, utveckling och leverans av ett flertal fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster i de nya sjukhusbyggnaderna. Tjänsterna trappas successivt upp i takt med att sjukhuset blir färdigt. I november 2016 flyttade de första patienterna in, och 2018 tas den sista etappen i bruk. Då kommer Coor att ha drygt 330 anställda, som har i uppdrag att ta hand om sjukhusets byggnader och alla de som jobbar och vistas där.

Vi är stolta över att utforma och leverera effektiva, säkra och hållbara servicelösningar till ett världens mest moderna sjukhus och till alla de som vistas där.

Anna Jidberg, kontraktschef, Coor

En kostnadseffektiv, miljövänlig och säker serviceleverans

Coors uppdrag på NKS är att utforma en bra, kvalitetssäker och kostnadseffektiv serviceleverans. För att matcha sjukhusets uttalade miljöprofil är tjänsterna utformade så att de ger upphov till minsta möjliga miljöpåverkan. Coors uppdrag består av två delar:

  • Den största delen av uppdraget består av återkommande abonnemangstjänster, exempelvis lokalvård och logistik. När hela sjukhuset är i drift uppgår uppdraget till 350 MSEK per år (räknat i 2016 års penningvärde). Denna summa räknas upp med ett index varje år för att täcka kostnadsökningar som parterna inte styr över (till exempel löneökningar). 
  • Landstinget har också möjlighet att göra extra beställningar (tilläggsbeställningar) av tjänster som är svåra att förutsäga, till exempel hjälp med interna flyttar. För mindre tilläggsbeställningar (beställningar/uppdrag) finns avtalade timprislistor, och större tilläggsbeställningar (ändringsförfrågningar) utförs efter godkänd offert. Mer infomation om tilläggsbeställningar

För att kunna garantera kvalitet och kostnadseffektivitet samt ta hänsyn till förändrade behov under kontraktsperioden har parterna fastställt tydliga kvalitetskrav och för att säkerställa marknadsmässiga priser kan också regelbundna benchmarks/marknadstester göras. Enligt avtal betalar också SLL bara för de ytor som fungerar. Om något händer i fastigheten är det projektbolaget som får stå för konsekvenserna av det. 

Nytänkande och långsiktighet ger trygghet i leveransen

Att Coor har varit med och påverkat utformningen av sjukhuset gör att den framtida driften och underhållet av fastigheten optimeras över sjukhusets hela livslängd. Det gör att driften och servicen i och omkring det nya sjukhuset kan utföras på bäst möjliga sätt. Exempel på lösningar som Coor har påverkat är rådgivning kring golvbeläggning med hög tålighet och som är lättstädade, skåp med sluttande plan i syfte att hålla dem maximalt rena och högre väggskydd som minskar underhållskostnaderna för väggbeklädning. Ett annat exempel är en helt ny tvättlösning där smutsig städutrustning separeras från ren tvätt, vilket minskar risk för smittspridning. Även städvagnarna tvättas efter varje användning. Därtill kan nämnas ett storskaligt nyttjande av AGV-robotar inne i sjukhuset för att minimera tunga lyft för servicepersonalen. Ytterligare ett exempel på smarta lösningar som Coor bidragit med är en utveckling av informationssystemet BIM, som innebär att alla ytor och fasta installationer är uppmärkta vilket förenklar den löpande driften och förvaltningen.

Välkommen till en rundvandring på NKS

För att möta upp det stora intresse som finns av att besöka Nya Karolinska Solna-projektet har vi tagit fram en filmad visning från bygget. Filmen ger er en inblick i hur ett vårdrum och en vårdavdelning ser ut på det nya universitetssjukhuset.

Nyfiken att veta mer om NKS-projektet?

Besök NKS Showroom, här hittar ni information om öppettider mm.

Ladda ner NKS-appen och få en virtuell blick över projektet.

Besök även vår webbsida: www.nyakarolinskasolna.se

Samarbetspartners: Stockholms läns landsting, Skanska, Karolinska Universitetssjukhuset och Coor.