Nya Karolinska sjukhuset, NKS

Service till dagens och framtidens sjukhus

Coor har fått förtroendet att ansvara för service och drift av ett flertal fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster i och omkring Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnader i Solna.

Coor ansvarar för koordinering, utveckling och leverans av ett flertal fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster i de nya sjukhusbyggnaderna. Tjänsterna trappas successivt upp i takt med att sjukhuset blir färdigt. I november 2016 flyttar de första patienterna in.

Vi är stolta över att utforma och leverera effektiva, säkra och hållbara servicelösningar till ett världens mest moderna sjukhus och till alla de som vistas där.

Anna Jidberg, kontraktschef, Coor

En kostnadseffektiv, miljövänlig och säker serviceleverans

Coors uppdrag på NKS är att utforma en bra, kvalitetssäker och kostnadseffektiv serviceleverans. För att matcha sjukhusets uttalade miljöprofil är tjänsterna utformade så att de ger upphov till minsta möjliga miljöpåverkan.

För att kunna garantera kvalitet och kostnadseffektivitet samt ta hänsyn till förändrade behov under kontraktsperioden har parterna fastställt tydliga kvalitetskrav, och avtalat om regelbundna marknadstester samt möjlighet till justeringar. Landstinget betalar bara för de ytor som fungerar enligt överenskommelse. Även för tilläggsbeställningar finns avtalade prislistor.

Nytänkande och långsiktighet ger trygghet i leveransen

Att Coor har varit med och påverkat utformningen av sjukhuset gör att den framtida driften och underhållet av fastigheten optimeras över sjukhusets hela livslängd. Det gör att driften och servicen i och omkring det nya sjukhuset kan utföras på bäst möjliga sätt. Exempel på lösningar som Coor har påverkat är rådgivning kring golvbeläggning med hög tålighet och som är lättstädade, skåp med sluttande plan i syfte att hålla dem maximalt rena och högre väggskydd som minskar underhållskostnaderna för väggbeklädning.

Välkommen till en rundvandring på NKS

För att möta upp det stora intresse som finns av att besöka Nya Karolinska Solna-projektet har vi tagit fram en filmad visning från bygget. Filmen ger er en inblick i hur ett vårdrum och en vårdavdelning kommer att se ut på det nya universitetssjukhuset.

Nyfiken att veta mer om NKS-projektet?

Besök NKS Showroom, här hittar ni information om öppettider mm.

Ladda ner NKS-appen och få en virtuell blick över projektet.

Besök även vår webbsida: www.nyakarolinskasolna.se

Samarbetspartners: Stockholms läns landsting, Skanska, Karolinska Universitetssjukhuset och Coor.