coor_kundecase_politiet

Smarta lösningar till Rigspolitiet

Den danska Polisen önskade besparingar och smarta lösningar och tycker att outsourcing av servicelösningar inom den offentliga sektorn är ett utmärkt sätt att spara pengar, få en överblick och ta tillvara på era egna ledningsresurser.

Önskade besparingar och smarta lösningar

Den danska Polisen behövde göra stora besparingar, bland annat inom FM-området. De behövde hitta smarta lösningar. Den offentliga upphandlingen vanns av Coor, som bedömdes som mest lämpad att tillgodose de behov som fanns inom alla områden – lokalvård, teknisk support och andra interntjänster.

En lyckad uppstartsprocess

I april 2013 tecknades ett kontrakt, som markerad starten på en storskalig integrationsprocess, som omfattade alla polisdistrikt i Danmark, och som pågick under flera månader.

- Alla kände att de hade möjlighet att påverka kontraktet, inte bara internt utan också genom samarbetet med Coor, förklarar Bettina Jensen, Departmental Manager of Group Services vid den danska Polisen.

Uppstarten av kontraktet har gått bra, och målet är att alla tjänster ska löpa smidigt under 2013, vilket är realistiskt. Uppstartsprocessen har varit väldigt lärorik.

- Självklart har det varit några problem, men de har uppmärksammats och tagits omhand i en central styrgrupp och öppen dialog mellan den lokala FM-chefen och Coor.

Coor har levererat. Våra distrikt kontrollerar nu sina kostnader. De kan skala upp och ner inom olika serviceområden om de behöver – vi är bättre på att hitta lösningar nu.

Bettina Jensen, Departmental Manager of Group Services, den danska Polisen

Fördelar med outsourcing

Bettina Jensen säger att personalen på Polisen litar på Coors kapacitet.

- Coor har levererat. Våra distrikt kontrollerar nu sina kostnader. De kan skala upp och ner inom olika serviceområden om de behöver – vi är bättre på att hitta lösningar nu.

Jensen avslutar med ett särskilt råd till den offentliga sektorn:

- Att outsourca servicelösningar är ett utmärkt sätt att spara pengar, få en överblick och ta tillvara på era egna ledningsresurser.

Bakgrund kring kontraktet med danska Polisen

Avtalet med Coor är ett heltäckande avtal om integrerade FM-tjänster (IFM) som löper på fem år från och med 2012. I och med avtalet växte Coor i Danmark med 250 medarbetare, som främst jobbat för Polisen. Kontraktet inkluderar FM-tjänster som restauranger, mat och dryck, lokalvård, post och gods, avfallshantering, flyttservice samt fastighetsservice och fastighetsunderhåll vid 250 siter i hela Danmark.