Vår metodik och leveransmodell

Med hjälp av fyra tydliga fokusområden, helhetssyn och lång erfarenhet av att hantera komplexa serviceleveranser kan Coor erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv serviceleverans som ständigt utvecklas, helt anpassad till kundens behov.

Kundanpassning

Skräddarsydda kundspecifika lösningar och en flexibel leveransmodell.

Läs mer om hur vi anpassar vår leverans till våra kunder

Servicefokus

Service är vår kärnverksamhet. Vi har helt serviceanpassade med metoder och processer som stöds av ett effektiva, IT-baserade lösningar samt specialistkompetens och en stark servicekultur.

Läs mer om vårt servicefokus

Kostnadseffektivitet

Vi har ett starkt resultatfokus och arbetar aktivt med att ta tillvara på synergier och stordriftsfördelar, vilket tillsammans med ständiga förbättringar och effektiviseringar ger garanterat lägre kostnader.

Läs mer om hur vi effektiviserar din verksamhet

Leveransutveckling och innovation

Vi arbetar proaktivt med ständiga förbättringar i hela organisationen vilket ger våra kunder en värdeadderande leverans. Vi utvecklar också löpande våra tjänster och tar fram nya koncept och innovativa lösningar, vilket garanterar en ständigt utvecklad leverans.

Läs mer om vårt ständiga utvecklingsarbete