Kostnadseffektivitet

Löpande investeringar i serviceanpassade och moderna system tillsammans med beprövade processer och effektiva arbetssätt ger en kostnadseffektiv och professionell service. Detta i kombination med möjligheter att tillvarata synergier och skalfördelar ger kontinuerliga resultatförbättringar.

På Coor finns också hög kompetens inom förändringsledning, som kan identifiera utvecklingspotential och driva nödvändigt förändringsarbete. Ett viktigt verktyg i detta arbete är Coors stora leveransdatabas, som fungerar som jämförelsebas vid analys av kostnader för olika tjänster. Att nyttja modern teknik för att automatisera processer och öka mobiliteten bidrar också till att våra leveranser blir kostnadseffektiva, samtidigt som kvaliteten ökar.