Kunden i centrum

Coor sätter kunden i centrum och anpassar leveransen till varje kund. Coor är också leverantörsoberoende och därmed flexibla vid val av samarbetspartners. Utgångspunkten i varje samarbete är ett tydligt och flexibelt avtal, som tillåter förändringar över tiden.

För varje kund definieras unika och relevanta nyckeltal (Key Performance Indicators; KPI), som löpande följs upp och redovisas på ett strukturerat sätt. Exempel på vanliga KPI:er är mediaförbrukning, nyttjandegrad (yta), inställelsetider, felfrihet, kaffeförbrukning, antal förbättringsförslag och kundnöjdhet. Genom vår digitala leveransuppföljningsportal, Coor Performance Portal, kan kunderna enkelt och överskådligt följa upp nyckeltalen i realtid.

Utifrån kundens specifika behov och utmaningar formas en flexibel serviceleverans som stödjer kundens kärnverksamhet optimalt.

Utifrån kundens specifika behov och utmaningar formas en flexibel serviceleverans som stödjer kundens kärnverksamhet optimalt. Målet är en lång och nära kundrelation, där Coor tar ett stort ansvar för att utveckla serviceleveransen så att den stödjer kundens kärnverksamhet på bäst möjliga sätt.