Leveransuppföljning - Coor Performance Portal

Coor har utvecklat en digital portal för leveransuppföljning, ”Coor Performance Portal”. Genom integration till olika system och möjlighet att skära informationen på olika enheter erbjuder portalen unika möjligheter för dig som kund att enkelt och överskådligt följa upp din serviceleverans.

Coor Performance Portal är unik på marknaden genom att integrationen till ett flertal system ger viktig information om såväl ärendehantering, ekonomi, leveransprecision/ledtider, incidentrapportering och förbättringar. Detta innebär att beställarna i en samlad webbportal enkelt och överskådligt kan ta del av olika nyckeltal – i realtid. En annan fördel är att det i systemet är möjligt att följa upp informationen och nyckeltalen på olika sätt – per tjänst, anläggning, ort, land eller region. Detta ger möjlighet att jämföra kostnader och andra parametrar med varandra, vilket är värdefullt vid prioriteringar och beslut.

Detta ger möjlighet att jämföra kostnader och andra parametrar med varandra, vilket är värdefullt vid prioriteringar och beslut.