Leveransutveckling

På Coor finns stor erfarenhet av förändringsledning, vilket tillsammans med ett aktivt och strukturerat arbete med ständiga förbättringar och innovationer gör att Coor kan ta ett stort ansvar för att utveckla serviceleveransen.

Varje år genomförs kundmätningar, vars resultat ligger till grund för det löpande utvecklingsarbetet. Coor har spetskompetens inom många tjänster, och utvecklar själva nya koncept och lösningar, vilket kommer kunderna tillgodo. Genom att fånga upp idéer och förslag från alla medarbetare och driva tjänsteutveckling i egen regi kan Coor addera ett stort värde till sina kunder.

Vi bevakar utvecklingen och försöker förstå hur nya metoder och tekniker kan vara till nytta för vår leverans.

Coor bedriver också ett strukturerat innovationsarbete. Vi bevakar utvecklingen och försöker förstå hur nya metoder och tekniker kan vara till nytta för vår leverans. I samarbete med våra kunder, leverantörer och externa partners - vårt innovationsekosystem - prövar vi ständigt nya lösningar, och de som bedöms ge störst nytta lanseras på bred front. Några av våra allra mest populära innovationer baserade på ny teknik har vi samlat under konceptet Coor SmartSolutions.