Servicefokus

Att outsourca en serviceverksamhet till en specialist är att sätta servicen i första rummet. Coor har service som kärnverksamhet och därmed fullt fokus på serviceleveransen.

Det innebär att systemstöd och arbetsprocesser är helt serviceanpassade. Coor följer en strukturerad leveransmodell som säkerställer kvalitet och effektivitet genom hela serviceprocessen – från ett inkommande ärende till slutlig uppföljning. Den digitala utvecklingen har nått så långt att det nu är fullt möjligt att helautomatisera olika processer och införa digitala arbetssätt, vilket Coor arbetat mycket med. Det handlar om att nyttja befintlig teknik för ett mer effektivt och säkert arbete.

Systemstöd och arbetsprocesser är helt serviceanpassade.

Coor arbetar också aktivt för att skapa en stark servicekultur och att ständigt utveckla och engagera alla medarbetare. Coor har flera serviceanpassade utbildningar för alla medarbetare och chefer, men också specialistanpassade utbildningar för olika yrkesgrupper.