Konsensusestimat

Här redovisas löpande prognoser från analytiker som följer Coor, och som sammanställs av SME Direkt.

Kvartalsestimat

Genomsnittlig EPS-prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport juli - september 2017.

 

2016 Q3
Faktiskt utfall

2017 Q3E
Prognos genomsnitt*

STD

Bidrag

Totala intäkter, MSEK

1 821

1 830

0%

3

Justerad EBITA, MSEK

97

101

8%

3

Poster av engångskaraktär, MSEK

-4

-4,0

90%

3

EBITA, MSEK

93

97,4

5%

3

Rörelseresultat, MSEK

46,0

51,7

21%

3

Resultat före skatt, MSEK

16,0

43,7

28%

3

Nettoresultat, MSEK

12,0

33,1

27%

3

            

EPS

0,1

0,35

27%

3

Antal aktier i EPS uträkning

 

95,8

   

DPS

       

 

Helårsestimat, 2016 - 2019

Genomsnittlig EPS-prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport juli - september 2017.

 

2016
Faktisk

2017 E
Prognos genomsnitt*

2018
Prognos genomsnitt*

2019
Prognos genomsnitt*

Totala intäkter, MSEK

7 631

7 654

8 001

8 265

Justerad EBITA, MSEK

435

477

 502

507

Poster av engångskaraktär, MSEK

-22

-18,0

-13,0

-13,0

EBITA, MSEK

413

459

489

494

Rörelseresultat, MSEK

242,0

257

321

326

Resultat före skatt, MSEK

167,0

230

292

297

Nettoresultat, MSEK

124

147

229

231

   

 

 

 

 

EPS

-38,46

1,53

2,39

2,41

Antal aktier i EPS uträkning

 

95,8

95,8

95,8

DPS

#

3,08

3,50

3,50


*=Genomsnitt

Bidragande analyser

SEB
Nordea Markets
DNB Markets