Konsensusestimat

Här redovisas löpande prognoser från analytiker som följer Coor, och som sammanställs av SME Direkt.

Kvartalsestimat

Genomsnittlig EPS-prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport januari - mars 2017.

 

2016 Q1
Faktiskt utfall

2017 Q1 E
Prognos genomsnitt*

STD

Bidrag

Totala intäkter, MSEK

1 859

1 905

1%

2

Justerad EBITA, MSEK

111

113

1%

2

Poster av engångskaraktär, MSEK

-3

-4,5

16%

2

EBITA, MSEK

108

108

0%

2

Rörelseresultat, MSEK

65,0

65,0

0%

2

Resultat före skatt, MSEK

45,0

58,0

0%

2

Nettoresultat, MSEK

34,0

44,5

2%

2

            

EPS

0,40

0,46

2%

2

Antal aktier i EPS uträkning

 

95,8

   

DPS

       

 

Helårsestimat, 2016 - 2019

Genomsnittlig EPS-prognos, publicerad av SME före offentliggörandet av Coors delårsrapport januari - mars 2017.

 

2016
Faktisk

2017 E
Prognos genomsnitt*

2018
Prognos genomsnitt*

2019
Prognos genomsnitt*

Totala intäkter, MSEK

7 631

7 892

8 270

8 530

Justerad EBITA, MSEK

440

457

490

492

Poster av engångskaraktär, MSEK

-22

-12,3

-13,0

-13,3

EBITA, MSEK

418

445

477

479

Rörelseresultat, MSEK

242,0

272

307

310

Resultat före skatt, MSEK

167,0

239

280

286

Nettoresultat, MSEK

124

184

216

219

   

 

 

 

 

EPS

-38,46

1,92

2,26

2,29

Antal aktier i EPS uträkning

 

95,8

95,8

95,8

DPS

#

2,75

2,83

2,90


*=Genomsnitt

Bidragande analyser

SEB
Nordea Markets
DNB Markets