Största aktieägarna

Nedan redovisas Coors största aktieägare (röstmässigt) per den 31 mars 2017.

Fidelity

8 611 202

9,0

Swedbank Robur Fonder

7 309 484

7,6

ANDRA AP-FONDEN

5 884 628

6,1

Nordea Fonder

5 038 698

5,3

Schroder

4 769 235

5,0

Handelsbanken Fonder

4 542 404

4,7

Afa Försärking

3 906 133

4,1

Crux Asset Management Ltd.

3 697 563

3,9

SEB Stiftelsen

3 450 000

3,6

Didner & Gerge Fonder

2 718 771

2,8

Ilmarinen Mutual Pension Insurance

2 428 506

2,5

Vanguard

2 400 000

2,5

Aviva

2 003 103

2,1

Aktie-Ansvar Fonder

1 806 694

1,9

Danske Invest fonder

1 090 064

1,1

15 största aktieägarna i Coor

59 656 485

62,3

 

 

 

Övriga aktieägare i Coor

36 155 537

37,7

TOTAL

95,812,022

100

Aktieägare

Antal ägare

Andel röster, %

 

Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq, Millistream