Största aktieägarna

Nedan redovisas Coors största aktieägare (röstmässigt) per den 31 juli 2017.

Fidelity

8 545 502

8,9

Andra AP-Fonden

5 884 628

6,1

Swedbank Robur Fonder

5 628 671

5,9

Nordea Fonder

5 186 047

5,4

Crux Asset Management Ltd.

3 697 563

3,9

Handelsbanken Fonder

3 661 902

3,8

Afa Försärking

3 569 956

3,7

SEB Stiftelsen

3 450 000

3,6

Didner & Gerge Fonder

2 724 772

2,8

Ilmarinen Mutual Pension Insurance

2 428 506

2,5

Vanguard

2 400 000

2,5

Aviva

2 384 120

2,5

Schroders

1 725 629

1,8

Aktie-Ansvar Fonder

1 507 404

1,6

Aktia

957 625

1,0

15 största aktieägarna i Coor

53 752 325

56,1

 

 

 

Övriga aktieägare i Coor

42 059 697

43,9

TOTAL

95,812,022

100

Aktieägare

Antal ägare

Andel röster, %

 

Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq, Millistream