Rapporter och presentationer

Här hittar du aktuella och tidigare publicerade publika rapporter och presentationer från bolaget.

Coor producerar årsredovisningar på svenska och engelska, som kan laddas ned i digitalt format (som pdf-version) nedan.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2016 (svenska)
Årsredovisning 2015 (svenska)
Årsredovisning 2014 – som del av noteringsprospektet (svenska)

De engelska versionerna finns på vår engelska hemsida.

Beställning av tryck årsredovisning

Coors tryckta årsredovisningar distribueras av miljöskäl endast till de aktieägare som särskilt begärt detta. Årsredovisningar kan beställas genom att du mejlar namn och postadress till vår IR-brevlåda.