2017 Nyheter – IR-relaterade releaser

Delårsrapport januari – juni 2017, Coor Service Management Holding AB

Andra kvartalet 2017 Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 5 procent och uppgick till 1 900 (1 808) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 3 procent.

Läs mer

Coor har för avsikt att avyttra verksamheten inom Skadeservice i Norge

Efter en strategisk utvärdering har Coor startat en process för att avyttra verksamheten inom Skadeservice i Norge. Avyttringen kommer att ytterligare fokusera verksamheten på facility managment (FM) samt förbättra resultat...

Läs mer

Inbjudan till presentation av Coors Q2-rapport den 20 juli 2017

Coor publicerar sin andra kvartalsrapport 2017 den 20 juli klockan 07:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 20 juli klockan 09:00, där vd och...

Läs mer

Coor levererar nydanande patientmåltider vid Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna

Coor har i hård konkurrens tilldelats uppdraget att utveckla måltidsverksamheten samt driva tillagningsköket i det nya sjukhuset. Avtalet är värt cirka 66 MSEK per år och tecknas för en period om sex år med möjlighet till...

Läs mer

Coor först i Europa med nästa generations städrobot

Återigen är Coor först med en ny banbrytande städrobot, som är den första professionella borstvalsdammsugaren för offentliga miljöer. Den nya innovativa roboten utför lokalvård både snabbt och hållbart med hög städkvalitet.

Läs mer

Kommuniké från årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ) 2017

Coor Service Management Holding AB höll idag, torsdagen den 4 maj 2017, årsstämma i konferensanläggningen Kista Entré i Kista, Stockholm. Stämman leddes av Anders Narvinger.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – mars 2017 - Coor Service Management Holding AB

Första kvartalet 2017 Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 4 procent och uppgick till 1 930 (1 859) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 1 procent.

Läs mer

Inbjudan till presentation av Coors Q1-rapport den 4 maj 2017

Coor publicerar sin första kvartalsrapport 2017 den 4 maj klockan 13:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 4 maj klockan 14:00, där VD och koncernchef...

Läs mer

Coors Årsredovisning (inklusive Hållbarhetsrapport) för 2016 är tillgänglig på bolagets hemsida från och med idag

Årsredovisningen beskriver Coors verksamhet, strategi och utveckling för verksamhetsåret 2016, och är finns nu tillgänglig som en digital version på http://www.coor.se/investerare/rapporter-och-presentationer/ (svensk...

Läs mer

Coor expanderar inom lokalvård med Region Gävleborg

Region Gävleborg har tecknat en avsiktsförklaring med Coor avseende en tvåårig leverans av lokalvård till sjukhusen i regionen. Leveransen startar den 1 september och det totala avtalsvärdet uppskattas till drygt 100 MSEK.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Coor Service Management Holding AB

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 4 maj 2017 kl. 15.00 i Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.

Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2016 - Coor Service Management Holding AB

Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen under fjärde kvartalet var i princip oförändrad och uppgick till 2 045 (2 042) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till -3 procent.

Läs mer

Förslag till ny styrelse i Coor Service Management

Valberedningen i Coor Service Management Holding AB har beslutat att föreslå Årsstämman 2017 att välja Anders Ehrling som ny styrelseledamot i bolaget och Mats Granryd som styrelseordförande.

Läs mer

Inbjudan till presentation av Coors bokslutskommuniké 2016, den 22 februari 2017

Coor publicerar sin bokslutskommuniké 2016 den 22 februari klockan 07:30. Med anledning av detta bjuder vi in till en webcast (på engelska) för investerare, analytiker och media den 22 februari klockan 09:30 där VD och...

Läs mer

Coor förlänger nordiskt IFM-avtal med SAS

Coor har tecknat ett förnyat avtal med SAS (Scandinavian Airlines) med ett uppskattat kontraktsvärde om totalt cirka 1 mdSEK. Avtalet innebär att Coor får fortsatt förtroende att leverera integrerade FM-tjänster (IFM) till...

Läs mer

Coor tecknar nytt nordiskt IFM-avtal med ABB

Coor har fått ett nytt uppdrag från ABB avseende leverans och utveckling av ett flertal FM-tjänster till ABB i Sverige, Norge, Finland samt Baltikum. Det totala kontraktsvärdet uppgår till över 1 000 MSEK.

Läs mer

Coor växer inom fastighetsservice genom utökat avtal med Akelius

Det nya avtalet är treårigt och innebär att Coor ska leverera fastighetsteknisk drift och förvaltning, utemiljötjänster och lokalvård till deras svenska fastighetsbestånd. Avtalet är värt cirka 85 MSEK per år.

Läs mer

Coor och Aibel förlänger samarbetet till 2020

Aibel väljer att nyttja sin option på ett förlängt avtal med Coor Coor i ytterligare två år avseende integrerade FM-tjänster (IFM) på Aibels anläggningar i Norge.  

Läs mer