Services

Smarta servicelösningar

Vi vågar påstå att vi erbjuder morgondagens servicelösningar. Vi har ledande specialistkompetens inom över hundra servicetjänster, som vi ständigt förbättrar, utvecklar och anpassar till dina behov. Vi kallar det Service med IQ.

Marknadens bredaste utbud

Coor har marknadens bredaste serviceutbud. Vi har ledande specialistkompetens inom över hundra servicetjänster, som vi delar in i tre tjänsteområden. Några tjänstegrupper satsar vi särskilt på, till exempel lokalvård, fastighetsservice samt mat & dryck.

  • Fastighetsservice – Hard FM (Facility Management)
    Värdeadderande tjänster som optimerar ditt driftnetto och värde ur ett livscykelperspektiv.
    Läs mer om fastighetsservice

Störst på service management - integrerade lösningar

Med service management menas samordnad styrning och ledning av ett flertal servicetjänster på ett strukturerat sätt. Detta är något vi har väl dokumenterad erfarenhet av – inget servicebolag har så många integrerade serviceuppdrag som Coor.

Smarta lösningar i utvecklingens framkant

Det som skiljer Coor från andra servicebolag är främst vår starka drivkraft att ständigt förbättra vår verksamhet och leverans. Vi har en stark förbättringskultur och en strukturerad innovationsprocess som stimulerar oss och hjälper oss i vårt utvecklingsarbete. Ett exempel på det är vårt egenutvecklade, unika miljögranskningsverktyg Coor Green Services, som hjälper oss att föra en strukturerad kunddialog om framtida förbättringar inom miljöområdet. Läs mer om gröna servicelösningar här.

Vi försöker också dra nytta av de möjligheter som finns idag med ny teknik. Läs mer om våra digitalt baserade servicelösningar här. Våra mest populära lösningar baserade på ny teknologi har vi samlat i en serie "Smart Solutions", som du kan läsa mer om här.