Dokumenttjänster,

Dokumenttjänster

Inom området dokumenttjänster erbjuder Coor en komplett hantering av alla företagets dokumentflöden. Ni kan vara trygga i vetskapen om att all information skannas och arkiveras enligt ert företags policy.

Coor har mer än 10 års erfarenhet av att strukturera, digitalisera och arkivera stora volymer handlingar. Tillsammans med våra övriga tjänster inom bl.a. arbetsplatsservice kan vi erbjuda en helt unik service för all din informationshantering.

Exempel på dokumenttjänster som vi förenklar och hanterar åt dig: