Fysisk arkivering

Genom att låta Coor ta hand om den fysiska arkiveringen av viktiga dokument frigörs tid och utrymme i din verksamhet. Samtidigt garanterar vi en säker och kostnadseffektiv arkivering och smidig åtkomst till arkiverat material.

Tjänsten Fysisk arkivering består av lagring av arkivhandlingar med tillhörande återsökningsservice samt praktiskt arbete i samband med drift och vård av arkiv.

Tjänsten är anpassad efter olika säkerhets- och servicenivåer, allt för att hanteringen ska bli så kostnadseffektiv som möjligt.