Skanna dokument

Att skanna dokument och tolka innehållet gör verksamhetens dokument- och ärendehantering mer effektiv då informationen blir tillgänglig digitalt. Fångad information kan behandlas automatiskt i system för t.ex. digital fakturahantering eller ärenderegistrering.

Förutom den skanning som sker ute hos våra kunder har Coor även en egen anläggning för skanning och tolkning. Verksamheten är uppbyggd för skanning i industriell skala och årligen skannar vi miljontals dokument åt ett flertal stora kunder.

Digitalisering av pappersdokument, som leverantörsfakturor, avtal, formulär med mera, sker genom att dokumenten skannas av Coor. Sökbegrepp och data fångas samtidigt automatiskt eller registreras i samband med manuell rättning och kvalitetskontroll. Därefter skickas dokumenten tillsammans med tolkad data till Arkinet eller till kundens egna system, där de lagras digitalt och finns tillgängliga för vidare behandling. Efter skanning skickas dokumenten vidare för fysisk arkivering.