Kontorsservice

Våra kontorservicetjänster underlättar vardagen för våra kunders medarbetere. Bland annat erbjuder vi receptionsservice, kontorsmaterial, konferensservice samt hantering av post och paket.

En bättre kontorsarbetsplats och god internservice

Vi tar ansvar för ett flertal servicetjänster vars syfte är att skapa moderna, väl fungerande och effektiva kontorsarbetsplatser. Vi ser bland annat till att dina besökare får ett professionellt bemötande i receptionen, att dina medarbetare kan förnya sina ID-kort, att du enkelt kan flytta till en annan arbetsplats, att internposten fungerar väl, att konferenslokalerna är fräscha och att det alltid finns papper till kopieringsmaskinerna.

Stor erfarenhet från olika branscher

Coor levererar idag kontorsservice till många av Nordens största företag och ett flertal offentliga verksamheter. Som exempel kan nämnas att vi driver över 120 receptioner, att vår telefoniservice besvarar över 70 000 telefonsamtal varje dag och att vi dagligen hanterar 40.000 - 50.000 postförsändelser. Vi tar hand om våra kunders mötesrum och konferensanläggningar och driver också 13 egna konferensanläggningar i Stockholm, Göteborg och Gävle.

En bättre vardag för dina hyresgäster

Vi samarbetar också med olika fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Tillsammans tar vi fram skräddarsydda paket av olika kontorsservicetjänster vilka upplevs som ett mervärde för hyresgästerna.