Kontorsmaskiner

Multifunktionsmaskiner, kopiatorer och AV-utrustning - vi kan ansvara för all hantering av kontorsmaskiner, från finansiering till installation, drift och felavhjälpande underhåll.

Effektiva kontorsmaskiner

Precis som för Coors övriga tjänster, så skräddarsyr vi våra lösningar utifrån kundens situation och särskilda önskemål. Vissa av våra stora kunder har koncernövergripande hyresavtal för exempelvis multifunktionsmaskiner, och i dessa fall ansvarar Coor för drift och underhåll samt eventuellt försörjning av förbrukningsvaror.

Långtgående totalansvar

I många fall är Coor kundens enda partner vad gäller kontorsmaskiner. För kunden innebär detta att Coor tar helhetsansvar för maskinerna inklusive anskaffning och finansiering, optimering av maskinparken samt drift, service och underhåll. I tjänsten kontorsmaskiner ingår oftast ett ansvar för att kunden ska ha en optimal maskinpark med hög tillgänglighet. Vi utför leverantörsuppföljning och bevakar överenskomna säkerhets- och kvalitetsnivåer åt kunden. Vidare hanterar vi tjänster som påfyllnad av toner och kontorspapper. Vissa kunder önskar även att vi hanterar enklare handhavandefel, exempelvis pappersstopp, som är orsakad av serviceanvändarna.

Prismodell för lägre kostnad och bättre miljö

För att förenkla administrationen av multifunktionsmaskiner för våra kunder samt sänka totalkostnaden för maskinerna har Coor utarbetat en modell där kunden betalar ett fast styckpris per utskrift. Detta pris, som inkluderar alla typer av kostnader, multipliceras med faktisk förbrukning och ger kunden en total kostnadstransparens. Det ger också kundens personal ett incitament att dra ned på utskriftsvolymer och därmed på konsumtionen av papper, vilket bidrar till en minskad miljöpåverkan. Flera av Coors kunder har minskat sina kostnader för kontorsmaskiner avsevärt efter införande av vår nya pris per styck-modell.