Effektiv kontorsvaruförsörjning

Vi förser era medarbetare med det kontorsmaterial de är i behov av. Vi tillhandahåller och fyller på kontorsmaterial, toners och skrivarpapper enligt era behov och önskemål.

Coor förser sina kunder med produkter som används av medarbetarna i den dagliga verksamheten. Följande arbetsuppgifter ingår vanligtvis i tjänsten:

  • Utformning av sortiment med hänsyn till effektivitet och hållbarhet
  • Anskaffning, lagerhållning och påfyllnad av kontorsmaterial, toner och papper
  • Optimering av lagernivåer och utlämningsskåp
  • Tillhandahållande av erforderlig statistik
  • Övrig administration (inköp av sällanköpsvaror, uppdateringar av prislistor, inventering, beställa säsongsbetonade artiklar, etc.)

Standardiserat skåpsortiment

I samråd med kunden utformar Coor ett standardiserat skåpsortiment där medarbetarna själva hämtar det de behöver. Coor ansvarar för att fylla på skåpen och samtidigt optimera lagernivåerna och därmed kapitalbindningen. Sällansköpsartiklar brukar beställas enligt önskad rutin, för att undvika onödiga lager. Antalet skåp anpassas utifrån kundens verksamhet och behov.

Utskriftstillbehör

Kontorspapper och toner levereras vanligtvis direkt till platsen där kunden har sina skrivare.

Med omsorg om miljön

Vi rekommenderar våra kunder att använda miljömärkt kontorsmaterial och skrivarpapper, och allt fler av våra kunder väljer denna möjlighet.