Post- och godsservice

Post- och godshantering är en av Coors vanligaste tjänster. I tjänsten ingår ofta administration, hantering och distribution av in- och utgående post, paket och gods till och från kundens medarbetare. Vi utvecklar nya smarta lösningar för att göra detta på mest effektiva sätt.

Inom ramen för post- och godstjänster kan vi bland anat hantera följande uppgifter:

 • Ta emot, samla in, sortera och distribuera externa och interna försändelser
 • Postöppning med datumstämpling av inkommande post
 • Diarieföring av inkommande post
 • Kvittens enligt fullmakt och registrering av värdeförsändelser
 • Registrering av inkommande och avgående värdepost samt paket- och godsförsändelser med full spårbarhet genom hela flödet
 • Besiktning av paket- och godsförsändelser
 • Kuvertering och adressering av utgående post
 • Sampackning av post
 • Frankering av utgående post
 • Massutskick av post
 • Administration av internadresser inkl. namn på postfack

Unika lösningar

Inom Coor finns stor erfarenhet och kompetens inom posthantering/postservice både bland våra medarbetare ute hos kunder och centralt i stödverksamheten. När vi utformar våra lösningar anpassar vi oss helt till våra kunders behov och förutsättningar.

Nya behov kräver nya lösningar

Förutsättningarna för posthantering har förändrats radikalt de senaste 10 åren. Till stora delar har e-post ersatt postal kommunikation, och det som fortfarande skickas på postalt är i större omfattning reklam. Även vårt arbetssätt har förändrats, och trenden går från cellkontor eller öppna landskap med fasta arbetsplatser till flexibla kontorslösningar med mobila arbetsplatser. Detta ger helt nya förutsättningar för hantering av post- och godsförsändelse jämfört med tidigare.

Coor Smart Flow - framtidens post- och godshantering

För att effektivisera posttjänsten och möta de nya kraven som vårt förändrade arbetssätt innebär, har Coor tagit fram en ny, modern postlösning - Coor Smart Flow. Smart Flow bygger på att alla inkommande försändelser notifieras mottagaren som får ett e-post eller SMS. Mottagaren hämtar sedan posten vid ett centralt placerat utlämningsställe. Serviceanvändaren kan själv via ett webbaserat system byta utlämningsställe eller sätta en vikare om hon till exempel har semester. Serviceanvändaren kan också i systemet till exempel välja bort reklam eller få sin post skickad till en annan adress.

Stora fördelar med Coor Smart Flow

Coor Smart Flow innebär att kundens fasta kostnader minskar då antalet poststationer minskar och att serviceanvändarna ges fler individuella möjligheter att bestämma hur och vilken post man vill få levererad. Då alla försändelser registreras i systemet ökar även säkerheten. Smart Flow kan även kombineras med Coors system för godsspårning som ger full kontroll och spårbarhet för alla inkommande paket hela vägen tills mottagaren har mottagit försändelsen och kvitterat.

Coor har infört Smart Flow på flertalet kontor i både Sverige och Norge med gott resultat. Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur Smart Flow kan effektivisera er postservice!