Professionell receptionsservice

Receptionsservice är en av Coors vanligast förekommande tjänster. Grundfunktionen i receptionsservice är att välkomna och ta hand om besökare samt motverka att obehöriga personer tar sig in kundens lokaler.

Coor med medarbetare har mycket god erfarenhet och djup kompetens inom receptionsservice. Vi utgår alltid från våra kunders olika behov när vi utformar lösningar och vi utvecklar tjänsten på bästa och mest effektiva sätt.

Vanligen fungerar receptionen som en informationscentral gentemot både besökare och kundens medarbetare, där dessa kan få hjälp med tjänster som exempelvis:

  • Besöksmottagning
  • Förvaring av bagage och ytterkläder
  • Utlämning av biljetter och dylikt
  • Beställning av taxi
  • Hantering av tidningar och broschyrer
  • Vägbeskrivning och information
  • Information om vilka tjänster som finns att tillgå på kontoret
  • Information om vart man kan vända sig internt för att få hjälp med olika frågor

Bemötande och attityd gör stor skillnad

Receptionerna är våra kunders ansikten utåt mot besökare samt inåt mot kundens medarbetare. Receptionen är ofta det första en besökare möter och det är ofta här som besökaren får sitt första intryck av företaget. Det är därför oerhört viktigt att receptionen och medarbetarna i den speglar företagets önskade image och policyn. Det handlar inte bara om rätt utseende på receptionen utan framför allt om medarbetarnas beteende och serviceattityd.

Hög servicenivå genom fysiska servicecenter

För större kunder med krav på hög servicenivå driver Coor ofta även ett separat servicecenter, som i huvudsak bara riktar sig till kundens medarbetare. Detta är ett komplement till receptionen där dina medarbetare kan göra felanmälningar direkt eller till exempel kan få hjälp med att förnya ID-kortet (beställning, fotografering och utlämning), hantering av nycklar, parkeringstillstånd och lånetelefoner, kopieringshjälp eller kanske anmäla sig till träningspass.