Säker, smart och hållbar lokalvård

Coor har de resurser och den kompetens som krävs för att planera, organisera utföra och löpande utveckla olika typer av lokalvårdsuppdrag. Vi är idag en av de större lokalvårdsleverantörerna på den nordiska marknaden, och kan hantera uppdrag från större och mindre kunder i hela Norden - och både i privat och offentlig sektor.

Lokalvård i framkant

Lokalvårdsmetoder, tekniska lösningar, kemikalier och material utvecklas snabbt. Coor bevakar kontinuerligt utvecklingen inom alla våra större tjänster. Vi bedriver ett strukturerat innovations- och förbättringsarbete, både i egen regi och i samarbete med ledande expertis. Vår verksamhet genomsyras av en stark förbättringskultur, och våra medarbetare uppmuntras att bidra med förbättringsförslag.

Smart lokalvård är kostnadseffektiv och miljövänlig.

Anette Lindgren, Lokalvårdsansvarig, Coor i Sverige

Professionellt utförande och rätt kvalitet

Alla lokalvårdsuppdrag skräddarsys till de krav och förväntningar som finns. Vi har stor erfarenhet av den nordiska standarden INSTA 800. Inför uppstart av ett nytt uppdrag tar vi i samråd med kunden fram tydliga instruktioner baserat på våra instruktionskort, som garanterar ett korrekt utförande. I de flesta uppdrag stöds också leveransen av ett affärsstödssystem, till exempel Rengöringssystemet.

Coor Cleaning Concept

För att säkerställa att vi utför vår lokalvård på ett rätt sätt har vi också utvecklat ett eget lokalvårdskoncept, Coor Cleaning Concept, som ligger till grund för alla våra lokalvårdsuppdrag.

Erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning

Genom vårt nordiska lokalvårdsnätverk kan vi sprida insikter och utbyta erfarenheter mellan våra leveranser. Det hjälper oss också att löpande uppdatera vårt lokalvårdskoncept, som är en garant för en bra och modern lokalvårdsleverans.