Coor Cleaning Academy

För att säkerställa att vi levererar genomgående högkvalitativa tjänster inom lokalvård har vi lanserat vår egen skola, Coor Cleaning Academy.

För att säkerställa att vi levererar genomgående högkvalitativa tjänster inom lokalvård har vi lanserat vår egen skola, Coor Cleaning Academy.

Coor Cleaning Academy är en skola som har ett brett utbud av kurser som ges både internt och externt. När det är lämpligt att utbilda Coors anställda i egen regi gör vi det, vi använder oss då av egen erfaren personal för kunskapsdelning. Specialiserade kurser tillhandahålls av våra utvalda partners från branschen när så krävs.

Coor cleaning academyGrunden, som anges i vårt Cleaning koncept, är Coors egen syn på hur rengöring ska utföras, därav namnet Cleaning the Coor Way. Detta är en grundutbildning som alla våra lokalvårdare genomgår och som säkerställer att de har den kunskap som behövs och att de är rustade att utföra sitt arbete på bästa sätt. Utöver grundutbildningen utbildar vi våra lokalvårdare för att möta kundens nivåkrav.

 

 

Cleaning the Coor Way