Coor Cleaning Concept

Coors ambition är att ligga i framkant vad gäller utveckling av innovationer som kan vara tillnytta för våra kunder. Som ett steg i detta har Coor utvecklat ett eget koncept för lokalvård, Coor Cleaning Concept. Konceptet tar ett helhetsgrepp kring tjänsten där Coors värderingar utgör grunden.

Coor Cleaning Concept säkerställer att vi levererar en tillförlitlig, innovativ och kvalitetssäkrad lokalvård till våra kunder. Konceptet handlar om hur vi levererar tjänsten (verktyg, material, hygien, miljö) men även hur vi hanterar våra anställda, ledningen, mätningar och utveckling inom området.

Inom lokalvård är de anställdas värderingar, kunskap och energi avgörande för att företaget ska kunna leverera en kvalitetssäkrad leverans. För att säkerställa att våra anställda har rätt kompetens och förstår konceptet har vi etablerat Coor Cleaning Academy. Skolan har ett brett utbud av utbildningar som möter de krav som ställs på oss som företag, dessutom utrustar vi alla anställda med toppmoderna arbetsredskap. Nöjda medarbetare genererar en bra leverans till Coors kunder.

Utveckling och innovationer är nyckeln till att hålla Coor i framkant av branschen. Coor Cleaning Concept bygger på ett nordiskt nätverk med tjänsteexperter inom lokalvård som ses regelbundet för att dela med sig av lärdomar och kunskap. Forumet utgör en central punkt i lokalvårdsleveransen.

Coors tolkning av ett ansvarsfullt och långsiktigt arbete är att lägga fokus på ekonomisk utveckling (tillväxt och lönsamhet) men även ett stort fokus på miljömässiga och sociala utmaningar.