Med omsorg om miljön

På Coor arbetar vi med stor omsorg om miljön. All vår verksamhet är miljöcertifierad, och vi kan också erbjuda kvalificerad miljörådgivning med hjälp av vårt eget verktyg Coor Green Services.

All verksamhet i Coor präglas av en hög miljöomsorg. Hela koncernen är certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Stora delar av den svenska lokalvårdsorganisationen är sedan 2015 också miljöcertifierad enligt Svanen.

För de kunder som önskar kan Coor också genomföra en granskning av lokalvårdsleveransen ur ett miljöperspektiv med hjälp av det egenutvecklade miljöverktyget Coor Green Services. Det innebär att vi granskar bland annat kemiska produkter, material, maskiner, resor till och från lokalerna. Resultatet av granskningen presenteras sedan för våra kunder och ligger till grund för en gemensam diskussion om miljöförbättrande åtgärder.