Fördelar med vår lokalvård

Coors lokalvårdstjänster är bland de mest utvecklade i Norden.

Kompetens och engagemang

Vi har erfaren och engagerad personal för en bra och säker lokalvårdsleverans.

Daglig lokalvård

Nästan alla våra uppdrag inkluderar daglig lokalvård som en abonnemangstjänst. Vi tar fullt ansvar och säkerställer att den dagliga lokalvården utförs på rätt sätt och i enlighet med överenskomna leveransspecifikationer samt aktuella lokalvårdsintsruktioner. Inför varje uppdrag inspekteras de aktuella lokalerna tillsammans med kunden.

Tilläggsbeställningar

Som tillägg till den dagliga lokalvården erbjuder vi exemplevis storrengöringar, golvvård, fönsterputs och invändig rengöring av byggnader.

Rätt utrustning

Vi använder den senaste utrustningen - maskiner, dammsugare, vagnar, moppar och doseringsdosor för en effektiv, miljövänlig, sund och säker lokalvård.

Ordning och reda

Coors verksamhet är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001. Funktionsuppdrag kan levereras och kvalitetssäkras enligt den nordiska INSTA 800-standarden med stöd av ett lokalvårdsanpassat affärssystem. Övriga uppdrag utförs enligt vårt eget kvalitetssystem, och bygger på frekvensbaserad lokalvård.

Strukturerat miljöarbete

Vår verksamhet är också miljöcertifierad enligt ISO 14001. Stora delar av den svenska lokalvårdsverksamheten är också miljöcertifierad enligt Svanen. Varje år erbjuds också en omfattande miljögranskning med hjälp av vårt eget Coor Green Service-verktyg.

Kontinuerliga förbättringar och innovativa lösningar

Den snabba teknologidrivna utvecklingen och andra nya lösningar påverkar lokalvårdsområdet. Coor följer och tar aktiv del i utvecklingen i syfte att öka kvaliteten och effektiviteten i våra tjänster. Vi har en stark förbättringskultur och en strukturerad innovationsprocess.