Möten och konferenser

Vi erbjuder en välfungerande konferensservice där vår uppgift är att leverera god service före, under och efter ditt möte eller konferens. Coor har också egna konferensanläggningar som välkomnar dig!

Konferensservice i våra kunders lokaler

Konferensservice ingår i nästan alla våra uppdrag, vilket gör att vi besitter stor erfarenhet och har hög kompetens inom området. Vi anpassar alltid våra tjänster till våra respektive kunders behov och förutsättningar, men vanligen omfattar mötes- och konferensservice följande tjänster:

  • Administration av bokningar/beställningar av rum, förtäring, teknisk assistans, möblering, etc
  • Iordningsställande av mötes- och konferensrum samt tillhörande lokaler
  • Påfyllning av förbrukningsartiklar i mötes- och konferensrum
  • Underhåll av AV-utrustning
  • Teknisk support och information till serviceanvändarna om AV-utrustningen
  • Ommöblering i mötes- och konferensrum

Coors egna konferensanläggningar ger nya intryck och inspiration

Coor driver också egna konferensanläggningar i Stockholm och Göteborg. Alla våra konferensanläggningar är strategiskt belägna och erbjuder möjligheter till nya intryck, inspiration och minnesvärda möten. Lokalerna är mycket flexibla och vi har plats för både stora och små sällskap. I dessa anläggningar är det möjligt att välja klimatkompenserade möten.

Med hög servicegrad och stort engagemang ramar vi in och förstärker det budskap ni vill förmedla. Varje bokning är ett stort förtroende, som vi vill förvalta på bästa sätt - alltid med ett stort hjärta och ett leende.

För information kring konferensanläggningen Örnen i Göteborg.