Moderna & optimala säkerhetslösningar

Inom Coor finns marknadsledande säkerhetsexpertis och stor erfarenhet av säkerhetslösningar för verksamheter och miljöer med komplexa behov och högt ställda säkerhetskrav. Vi optimerar balansen mellan bemanning och tekniklösningar och skapar optimala säkerhetslösningar för våra kunder.

Balans mellan människa och teknik

Jämfört med tidigare handlar säkerhetslösningar i dag mer om smart teknik, inte minst för att minska de personalkrävande arbetsmomenten såsom administration och övervakning. Detta innebär att säkerhetslösningarna i större utsträckning innefattar managementverktyg och system för automatisk övervakning, än lås och nycklar och väktartjänster. Inom Coor finns en stor kunskap och kompetens om de senaste teknikbaserade lösningarna.

Många säkerhetsaktörer på marknaden idag erbjuder antingen tekniklösningar eller personella bemanningstjänster. Till skillnad från dessa tar Coor ett totalt funktionsansvar. Det innebär att vi tar ansvar för att våra kunder får en smart och optimalt fungerande helhet, där modern teknik samspelar med en väl avvägd bemanning.

Lokala synergier ger optimala lösningar

Säkerhetsfrågan har länge hanterats separat från andra verksamhetsstödjande servicetjänster, men idag väljer allt fler aktörer att inkludera säkerhetslösningar och tjänster i en integrerad servicelösning. Orsaken till detta är de stora lokala synergier som uppstår vid ett integrerat angreppssätt, inte minst genom att onödig beredskapstid minimeras och att ronderingar av fastighetens teknik kan utföras i samband med en säkerhetsrondering.

Bred kompetens och komplett tjänsteutbud

Eftersom vi har kunder som är verksamma inom många olika branscher har vi en bred erfarenhet och värdefulla insikter om olika miljöer, till exempel flygplatser, bankverksamhet, kontor, logistikanläggningar, köpcentrum och industrianläggningar.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och ledning av moderna säkerhetslösningar. Exempel på vanliga säkerhetstjänster är:

  • Säkerhetsteknik
  • Tillträdesskydd
  • Personella bevakningstjänster
  • Brandskydd

Addici Security

Addici Security är ett bolag inom Coor koncernen. Bolaget bildades 1985 och är idag en av branschens ledande leverantörer av säkerhetstjänster. Vi har en omfattande erfarenhet och en god kännedom om våra kunders marknad. Vi förenar högt säkerhetstänkande med förstklassig service. Kontakta Addici Security.

Coor SmartID

Med Coor SmartID får ni en enhetlig process för behörighetskontroll samt för beställning och produktion av ID-kort. Den automatiserade processen ger full spårbarhet från beställning till leverans. Manuell hantering och administration minskar, vilket både minskar kostnaderna och risken för fel. Produktionen av ID-kort kan antingen göras på företaget eller hos en extern kortfabrik.