Telefoniservice i toppklass

Coor har stor erfarenhet av telefonist- och kundtjänstlösningar för både stora och små kunder. Vi hanterar allt från enklare svarsservice till fullskalig telefonistservice och kundtjänster.

Coor är en ledande aktör i Norden inom telefonistservice

Vår målsättning är att hitta optimala lösningar för att på ett effektivt och professionellt sätt hantera Era samtal. Vi besvarar dagligen över 70 000 samtal för våra kunder som finns inom den privata och offentliga sektorn, vilket innebär att vi har mycket stor kompetens inom området. Telefonisten är våra kunders röst utåt, och det är därför mycket viktigt att de ger ett bra första intryck av företaget.

Tjänster inom telefoni- och kundtjänst

Inom telefoni- och kundtjänst erbjuder Coor lokalt såväl som centralt följande tjänster:

  • Bemanning 24/7
  • Svarsservice
  • Telefonistservice
  • Kundtjänst
  • Operatörstjänster

Skräddarsydda lösningar

Ibland arbetar Coors personal i kundens växel och sitter ute i kundens lokaler och besvarar samtal. Ibland samlevereras tjänsten med andra leveranser hos kund för att finna synergier. Coor erbjuder såväl telefonistservice och kundtjänst på distans kopplat till kunds befintliga teknik som anslutning till Coors centrala telefonväxel.

I Coors centrala telefonväxel tillhandahåller vi den underliggande tekniska lösningen och kunderna delar på både telefonväxel, telefonikundtjänst och underliggande system. I vår telefonikundtjänst erbjuder vi bland annat simkortshantering, försäljning av terminaler och tillbehör, abonnemangshantering och utdebitering av telefonikostnader och användarstöd. I övrig kundtjänst tar vi emot, registrerar, löser och eventuellt förmedlar ärenden vidare.

Löpande uppföljning

Vid implementering av ny leverans arbetar vi nära kund för att säkerställa en fortsatt professionell leverans med överenskommen servicenivå. Coor följer kontinuerligt upp leveransen genom att redovisa relevanta uppgifter såsom antalet inkommande samtal och fördelning av dessa över dagen, svarstider, behandlingstider och tappade samtal. Vår framgångsfaktor är ett nära samarbete med kund där vi löpande för en dialog om eventuella förändringar och förbättringar av leverans.

SM i telefoni

Coor har vid ett flertal tillfällen och i ett flertal klasser vunnit SM i telefoni & kundservice. Tävlingen startades 1992-93 och är en prestigefull tävling i branschen. Under tävlingsperioden ringer professionella undersökare 200 samtal till vardera deltagande företag, samtalen bedöms efter den upplevda kvaliteten på kundservicen.

Kvalitetscertifiering Trygg Kundkontakt

Coors telefoni- och kundtjänst i Sverige är kvalitetscertifierad enligt branschföreningen Kontaktas märkning "Trygg Kundkontakt". Det är en kvalitetsmärkning som delas ut till bolag som arbetar med seriös kundservice och/eller telefonförsäljning, och som har en god personalpolitik.