Effektiva lokaler

Inom Coor finns ledande kompetens inom workspace management. Med stöd av ny forskning och egna konkreta erfarenheter hjälper vi våra kunder att utforma attraktiva, produktiva och innovativa arbetsplatser som bäst stödjer deras verksamhet.

Expertrådgivning för effektiva lokaler - Workspace management

Effektiva lokaler är inte bara optimerade till ytan, de stödjer också verksamhetens behov. Vår expertis på området hjälper våra kunder att planera och forma sina lokaler efter ett effektivt arbetssätt, och som samtidigt gör de anställda friskare och nöjdare. Med stöd av ny forskning och egna konkreta erfarenheter hjälper vi till att skapa attraktiva, produktiva och innovativa lokaler.

Bästa utrymmeslösningen och god inrednings- och flyttservice

Vi tar ansvar för ett flertal servicetjänster vars syfte är att skapa attraktiva och väl fungerande lokaler åt våra kunder. Bland våra tjänster kan nämnas:

  • Behovsanalyser, beläggningsuppföljning och lokalplanering för utrymmen
  • Anskaffning och avveckling av lokaler
  • Hyresgästrepresentation vid hyresavtalsfrågor
  • Framtagande av lokalprogram
  • Anskaffning, montering, justering och placering av inredning
  • Anskaffning och skötsel av växter
  • Planering och ansvar för flytt av möbler, övrig utrustning och inventarier

Stor erfarenhet från olika branscher

Coor levererar idag workspace management-tjänster till många av Nordens största företag och ett flertal offentliga verksamheter. Bland annat levereras inredningsservice till över 50 kontor och flyttservice till över 100-talet kontor.