Smarta, aktivitetsbaserade arbetsplatser för den agila organisationen

Vi hjälper våra kunder att införa flexibla och moderna kontor, så kallade aktivitetsbaserade arbetsplatser. Dessa arbetsplatser kombinerar konferensrum, projektrum, kreativa ytor med kontorsplatser. Jämfört med kontorslandskap har aktivitetsbaserade arbetsplatser visats sig ge bättre stöd till de kontorsanställda.

Allt fler företag har insett att kontorslandskap inte stödjer de kontorsanställda på ett bra sätt. De fungerar för uppgifter där medarbetaren arbetar enskilt och har lågt koncentrationsbehov, men studier visar att tjänstemän arbetar i grupp eller har högt koncentrationsbehov ca 75% av sin arbetstid. Detta innebär ofta en brist på mindre konferensrum, projektrum, kreativa ytor, etc. samtidigt som skrivborden i kontorslandskapen står oanvända över 50 % av tiden. Lösningen heter aktivitetsbaserade arbetsplatser.

Flexibla kontor sparar pengar och ger bättre stöd till medarbetarna

Den centrala idén för aktivitetsbaserade arbetsplatser är att arbete inte är en fysisk plats, utan en aktivitet som varierar, och därmed kräver olika typer av kontorslösningar för att stödja de vanligaste aktiviteterna. I ett flexibelt, aktivitetsbaserat kontor har medarbetarna ingen fast plats. Det innebär att hela vingen, våningsplanet eller kontoret är en medarbetares arbetsplats. Den anställda börjar arbetsdagen vid sitt skåp, och väljer sedan arbetsplats utifrån det behovet man har den dagen eller de första timmarna.

Givet att antalet skrivbordsplatser kan minskas avsevärt finns utrymme för att skapa andra ytor för olika aktiviteter och behov, exempelvis, touch down-ytor, tysta rum, samtalsrum, mötesrum, öppna mötesytor och projektrum. Fler anställda kan använda samma kontorsyta utan risk för överbeläggning, och kostnaderna för hyra, värme, och FM-kostnader per anställd minskar.

Förståelse för anställdas krav och hur ditt kontor nyttjas

Innan en organisation tar beslutet att övergå till aktivitetsbaserade arbetsplatser, krävs en djup förståelse hur kontoret utnyttjas och vilka krav de anställda har på sin arbetsplats. Vidare krävs en tight dialog med de anställda under hela processen – att införa flexibla kontor kan upplevas som en stor förändring som måste manageras aktivt. Coor har hjälpt flertalet kunder inför beslutet om att införa ett modernt kontor och under själva genomförandet, och vi har arbetat fram en egen metod som vi följer.

Beläggningsmätningar ger dig beslutsunderlag

Coor kan nu också erbjuda beläggningsmätningar genom trådlösa sensorer som sätts fast under skrivbord, mötesrumsbord och alla andra typer av arbetsplatser som kunden är intresserade av att förstå utnyttjandet av. Dessa sensorer skickar ut infraröda strålar som registrerar mänsklig värme. Kvaliteten på dessa beläggningsmätningar jämfört med manuella mätningar är mycket högre, vilket gör att beslutsunderlaget för att ta beslut om att införa aktivitetsbaserade kontor avsevärt skarpare. Läs mer om våra beläggningsmätningar, Coor SmartUtilization, här.

Vi lever som vi lär

Vi på Coor har utvecklat vårt eget Coor Smart Office-koncept, baserat på ett aktivitetsbaserat arbetssätt, i mer än sju år. Detta koncept är - mer eller mindre - implementerat på våra större kontor i hela Norden. Kontoren har utformats utifrån en målsättning - att stödja vår verksamhet och de som arbetar där på bäst möjliga sätt. Vårt huvudkontor i Kista utanför Stockholm är mest utvecklat, och här har vi också implementerat många av de smarta lösningar för det frexibla kontoret som vi har lanserat under de senaste åren. Om du är intresserad är du mer än välkommen att besöka oss. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och lösningar för det nya, smarta aktivitetsbaserade kontoret. Välkommen!  

Kontorsytorna minskade med 30 procent samtidigt som över 90 procent av medarbetarna var mer nöjda med den nya arbetsmiljön jämfört med den gamla efter flytten till vårt nya, aktivitetsbaserade kontor.

Carina Hörnfeldt-Bylund, Projektledare, Coor