Administrativ och ekonomisk förvaltning

Här ingår exempelvis löpande ekonomisk adminstration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter.Vi tar även hand om lokaluthyrning, hyresavtals-adminstration inkl. felanmälningar, samt sköter kontakten med fastighetsägare och hyresgäster.

Exempel på tjänster inom ekonomisk förvaltning

 • Hyresadministration
 • Kassa
 • Fakturahantering
 • Budgetering
 • Bokföring
 • Ekonomiuppföljning
 • Bokslut
 • Skatter

Exempel på tjänster inom administrativ förvaltning

 • Planering och upphandling av fastighetstjänster
 • Lokalplanering
 • Lokaluthyrning
 • Fastighetsägarrepresentant
 • Hyresgästrepresentant