Projektutveckling

Inom Coor finns kompetenta projektledare med erfarenhet från de flesta branscher. Vi har lång erfarenhet av att leda stora och små projekt som exempelvis lokalanpassningar, installation och flyttar, men också erfarenhet av tidig medverkan i nybyggnadsprojekt med höga krav på helhetssyn och livscykelperspektiv.

Lång erfarenhet & bred kompetens

Vi kan erbjuda våra kunder erfarna projektledare, exempelvis vid lokalanpassningar och installationsprojekt inom till exempel bygg, el, tele, VVS, ventilation, kyla, styr- och övervakning.

Här är några exempel på projekt och utvecklingsarbeten som Coor ofta medverkar i:

  • Ombyggnad
  • Tillbyggnad
  • Installation
  • Renovering
  • Flyttar

Många av våra projektledare är knutna till vissa kunder, andra anlitas vid behov och erbjuder också sina tjänster externt. Läs mer om våra erfarna projektledare

Nybyggnadsprojekt med livscykelperspektiv

Tidig medverkan i nybyggnadsprojekt möjliggör långsiktigt kvalitativa, kostnadseffektiva och hållbara servicelösningar. Genom medverkan i flertalet projekt som upphandlats i offentlig-privat samverkan (OPS-projekt), både i Norge och Sverige, är Coor idag det servicebolag i Norden som har störst erfarenhet av att delta i såväl projekterings-, bygg- och förvaltningsfaser av byggnader. Det största OPS-projekt som Coor medverkar i just nu är uppförandet av det nya universitetssjukhuset i Solna, Nya Karolinska Solna (NKS), som är det största byggprojektet som uppförs i Europa just nu.

Läs mer om Coors insatser vid uppförandet av Nya Karolinska Solna