Projektledning, utveckling, Coor

Kvalificerad projektledning

Coor erbjuder kvalificerad projektutveckling och projektstyrning inom fastighetsbranschen samt inom process-, verkstads- och fordonsindustrin. Vi tar ansvar för hela projektet - från idé till nyckelfärdig lösning.

Kunddriven projektstyrning

Inom Coor finns stor erfarenhet av projektledning. Flera av våra projektledare arbetar på uppdragsbasis och erbjuder också sina tjänster externt. Vi arbetar systematiskt genom ett projekts olika faser, vilket gör vårt arbete effektivt och kvalitetssäkert.

Systematiskt arbete genom ett projekts olika faser

  • Förstudier: En idé och genereringsprocess som resulterar i förenklad kravspecifikation samt kostnadsuppskattning för projektets genomförande.
  • Projekt set-up: Ett projektgenomförandebeslut. Projektorganisationen etableras och mål definieras för projektet.
  • Engineering: Framtagning och kundverifiering av lösningar för projektets genomförande.
  • Utförande: Upphandling och utveckling av leverantörer gemensamt med kund, installationssamordning och drivningsansvar gentemot projektmål.
  • Projektuppföljning: Verfiering av projektresultat gentemot mål.

Kvalitet genom checklistor

Vi har väl utvecklade checklistor för att säkra att alla moment är tillgodosedda. Checklistorna är ett av våra verktyg som säkerstället att kundernas krav och skyldigheter uppfylls.

Exempel på projektuppdrag

  • Vi är kvalitetsansvariga enligt Plan och Bygglagen.
  • Samordningsansvaret av arbetsmiljön är ett åtagande Coor i samråd med beställaren kan utarbeta under projekteringsfasen samt utse en kontaktperson på Coor.
  • El-säkerhetssamordning/el-driftsamordning. Vi säkerställer elanläggningen enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter samt samordnar och synar om- och tillbyggnader i elanläggningen så att de utförs på ett säkert sätt.
  • Vi kan tillhandahålla besiktningsmän inom maskin, bygg, el, rör, ventilation, styr- och regler och OVK.