Skadesanering och renovering

Alla kan drabbas av en skada i samband med brand, översvämning, avloppsskador, utsläpp av miljöfarliga ämnen, mögel, skadedjur eller inbrott. Dessa skador behöver specialisthantering och Coor besitter specialister inom just Skadesanering och renovering.

Vi har lång erfarenhet och stor kompetens, och hjälper både företag, försäkringsbolag och privatpersoner på ett effektivt och professionellt sätt.

Vi tar helhetsansvar

Vi rycker snabbt in och säkrar olycksplatsen för ytterligare följdskador, och hanterar bland annat skadat innanmäte. Vi genomför därefter sanering av det drabbade området, vare sig det är vatten, brand, avlopp, olja, paraffin eller andra krävande skadeorsaker. Vi har också lång erfarenhet av asbestsanering. När saneringsfasen är avslutad kan vi genomföra fullständig återuppbyggnad och renovering.

Trygg och säker hantering

Vi utför kvalificerade saneringsuppdrag efter gällande föreskrifter och krav på såväl hantering och utrustning som dokumentation.

Dygnet-runt-jour

Olyckan tar aldrig semester. Därför erbjuder vi våra kunder jourservice dygnet runt – alla dagar på året.