Teknisk förvaltning

Coor förvaltar idag cirka 10 miljoner kvm byggnader och 5 miljoner kvm mark, vilket innebär att vi är en av de största leverantörerna av teknisk förvaltning i Norden.

Djup kunskap och erfarenhet

Vi har djup kunskap om och lång erfarenhet av drift- och underhåll i de flesta typer av fastigheter, däribland kontor, industri, skolor, sjukhus och köpcentrum. Våra kunder, som är fastighetsägare och/eller hyresgäster, återfinns i många branscher och vi anpassar våra drift- och underhållsstrategier utifrån deras varierande behov och förutsättningar.

Ordning och reda med livscykelperspektiv

Vid uppstart av nya drift- och underhållsavtal använder vi ett beprövat uppstartskoncept som täcker samtliga för leveransen viktiga områden. Ett stort fokus läggs på att förstå avtalet, kundens mål och behov samt anläggningens utformning och status för att snabbt ta fram drift- och underhållsplaner. Ambitionen är alltid att se på anläggningen utifrån ett livscykelperspektiv och de planer som tas fram sträcker sig därför minst över kontraktets längd men ofta mycket längre.

Alla byggnader och utrustningar, samt de till dem knutna drift- och underhållsaktiviteterna, läggs in i ett underhållssystem för arbetsorderhantering och uppföljning. På så sätt säkerställer vi både en effektiv planering och ett kvalitativt utförande av samtliga aktiviteter samt kan analysera och följa upp för leveransen viktiga händelser och nyckeltal.

Bred och djup kompetens på rätt plats och vid rätt tidpunkt

Merparten av drift- och underhållsarbetet sker med egen personal som antingen dedikerats till en specifik anläggning eller till på annat sätt geografiskt samlade fastigheter. Detta ger en god kunskap om och erfarenhet av de fastigheter vi förvaltar och en snabb reaktionstid när fel uppstår och måste avhjälpas. Både under uppstarten och löpande under kontraktstiden finns också våra drift- och underhållsexperter tillhands för att stödja vår platsorganisation vid behov. För att ytterligare säkra kostnadseffektivitet och flexibilitet samarbetar vi även med noga utvalda underentreprenörer.