Coor SmartMove

Kontors- och arbetsplatsomflyttningar är både tids- och resurskrävande. Coor SmartMove har utvecklats för att underlätta arbetet. Med all information samlat på ett ställe går flyttarna snabbare och kräver mindre administration. Dessutom minskar risken att fel person flyttas till fel plats.

Filmen har engelsk text.

Flyttar är nödvändiga, och i dagens höga förändringstakt sker de allt oftare. Inför varje flytt krävs ett stort arbete med att samla in och administrera uppgifter om anställda och lokaler. Det är ofta ett manuellt arbete som tar tid och ibland inte blir helt rätt, vilket skapar onödig irritation och frustration.

Genom Coor SmartMove skapas en digital flyttlista som automatiskt går till de personer och funktioner som behövs för att genomföra en snabb och problemfri flytt.

Ett flyttsystem som förenklar

Coor SmartMove är ett webbaserat system som ersätter traditionella flyttkort i Excel eller Word. I systemet samlas all information om de anställda i en databas, som uppdateras automatiskt efter genomförda flyttar. Det minskar administrationen betydligt, samtidigt som databasen ständigt är aktuell. En annan fördel med systemet är att allt som sker är spårbart och att det är enkelt att ta ut rapporter.

Så funkar det

Behörig beställare anger direkt i systemet vem eller vad som ska flyttas och vart. Genom Coor SmartMove skapas en digital flyttlista som automatiskt går till de personer och funktioner som behövs för att genomföra en snabb och problemfri flytt. Efter godkännande verkställer Coor flytten enligt önskemål, och återkopplar i systemet när flytten är genomförd.

Systemet är molnbaserat, vilket innebär att det inte krävs några komplicerade installationer. Coor SmartMove passar utmärkt för personalflyttar, men kan också användas när skrivare, kopiatorer och annan utrustning ska flyttas. Systemet passar även för att hantera virtuella flyttar, det vill säga administrativa ändringar när någon byter enhet eller kostnadsställe.

SmartMove i korthet

  • Mindre administration och bättre service för beställare och anställda.
  • All flyttinformation samlad på ett ställe i verksamheten.
  • Flyttorder skickas till flyttaktörerna utan mellanhänder.
  • Full spårbarhet och komplett rapportering.