Strategisk rådgivning

Utöver det ordinarie tjänsteutbudet kan Coor erbjuda kvalificerad rådgivning inom flera områden som bidrar till mer effektiva och långsiktigt hållbara arbetsplatser, byggnader och servicelösningar som ökar produktivitet och konkurrenskraft.

Smart Office-rådgivning

Våra tjänster inom Smart Office-rådgivning och projektledning syftar till att utveckla, förbättra och optimera arbetsplatser. Vi erbjuder projektlednings- och förändringsledningsresurser med den expertis du behöver för att säkra attraktiva, produktiva, effektiva och hållbara arbetsmiljöer för dina medarbetare under arbetsplatsens hela livscykel. Vi kallar det Workplace Lifecycle Management.

Building Lifecycle Management

Som en av nordens ledande FM-leverantörer med ansvar för över 150 000 000 kvadratmeter fastighetsyta har vi stor erfarenhet av att förvalta, drifta och utveckla olika byggnader. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar för olika fastighetstyper – och över byggnadens hela livscykel. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning ur ett drift- och hållbarhetsperspektiv, och som bidrar till att optimera de totala kostnaderna, ökar fastighetens hållbarhet och totala livslängd samt gör dina hyresgäster mer nöjda.

Ökad hållbarhet

Vi kan bidra med att analysera FM-tjänsternas påverkan på miljö, människor och samhälle. Vi har stor kompetens inom till exempel energioptimering, miljö, arbetsmiljö och kvalitet, och har utvecklat ett antal värdeadderande hållbarhetstjänster för verksamheter som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Fastighet/FM (RE/FM)

Coor erbjuder kvalificerad rådgivning, projektledning och interimslösningar som stöd för globala eller nationella fastighets- och FM-funktioner vid behov.

Outsourcingprocesser

Inom Coor finns lång erfarenhet av olika outsourcingprocesser. För större verksamheter som är intresserade av att anlita Coor kan seniora konsulter bidra med kvalificerad rådgivning och stöd i samband med planering eller genomförande av en outsourcing. Det kan handla om allt från fastställande av optimalt upphandlingsområde eller tjänstescope till diskussioner om personalfrågor, planering av väl strukturerade integrationer eller definition av relevanta nyckeltal (KPI:er).

Säkerhetsrådgivning

Coor förvaltar och utvecklar säkerhetsleveranser inom teknik och bevakning till kunder inom olika branscher, och ofta med specifika säkerhetskrav. Utöver våra ordinarie säkerhetstjänster kan vi bland annat erbjuda strategisk rådgivning för säkerhetschefer som önskar hitta optimala säkerhetslösningar.