Buildning Lifecycle Management

Som en av nordens ledande FM-leverantörer har vi stor erfarenhet av att förvalta, drifta och utveckla olika byggnader. Vi vet vad som fungerar och vad som inte fungerar för olika fastighetstyper – över byggnadens hela livscykel. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning ur ett drift- och hållbarhetsperspektiv, som bidrar till att optimera de totala kostnaderna, ökar fastighetens hållbarhet, totala livslängd samt gör dina hyresgäster mer nöjda.

Genom vårt engagemang i olika offentlig-privata samverkansprojekt (OPS), till exempel utvecklingen av Nya Karolinska Solna i Stockholm samt i ett antal skolor i Norge, har vi marknadsledande kompetens och erfarenhet av att beräkna livscykelkostnader, planera informationssystem (som Building Model Modelling, BIM), planera effektiva logistiklösningar samt olika metoder och verktyg för att säkerställa att din fastighet lever upp till dina och dina kunders förväntingar – över tid.

Fastighetsdesign

Genom att vi involveras redan i designfasen så kan våra experter hjälpa dig med att utforma de mest effektiva lösningarna, logistikflödena och välja de rätta installationerna och materialen ur ett livscykelperspektiv.

Konstruktion och installationsprojekt

Våra projektledare hjälper dig att utforma alla byggprojekt såsom exempelvis installationer.

Drift- och förvaltningsstrategi

Våra underhållsingenjörer och tekniker hjälper dig att definiera och implementera en effektiv drift- och förvaltningsstrategi.

Energioptimering och energieffektivitet

Våra underhållsingenjörer och tekniker, med support från vårt energikompetenscenter, hjälper dig att optimera din byggnad ur ett energiperspektiv.