Hållbarhet

Vi kan bidra med att analysera FM-tjänsternas påverkan på miljö, människor och samhälle. Vi har stor kompetens inom till exempel energioptimering, miljö, arbetsmiljö och kvalitet, och har utvecklat ett antal värdeadderande hållbarhetstjänster för verksamheter som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Energioptimering och energieffektivitet

Energioptimering är det område där Coor kan hjälpa sina kunder att minska sin miljöpåverkan mest. Vi arbetar utifrån en unik och väl beprövad metod, där vi hjälper våra kunder att optimera sitt energiutnyttjande. I samråd med våra kunder kan vi hjälpa till med att skapa en vision och sätta upp energimål, att genomföra energibesparande åtgärder och att följa upp energiarbetet.

Avfallshantering

Vi kan hjälpa våra kunder med att utforma smarta lösningar för avfallshantering. Vi har lång erfarenhet av hantering av allt från lätt avfall till miljöfarligt specialavfall. Förutom att hantera avfallet kan vi hjälpa till med att utforma skräddarsydda lösningar. Hos många av våra kunder har vi också ordnat utbildande event i syfte att lära deras medarbetare att sortera miljöavfall bättre.

Coor Green Services

Med merparten av välkända miljömärkningar av produkter och tjänster som utgångspunkt har vi själva utvecklat marknadens mest heltäckande miljögranskningsverktyg. Verktyget omfattar alla de tjänster vi levererar till våra kunder. Vi kallar vårt miljögransknings-verktyg för Coor Green Services, och det använder vi i en årlig granskning av våra FM-leveranser. Resultatet hjälper oss att föra en strukturerad och kvalificerad diskussion med våra kunder om konkreta miljöförbättrande åtgärder. Från och med 2015 kan vi också erbjuda att miljöbesiktiga serviceverksamheter som vi själva inte levererar service till med hjälp av Coor Green Services.