Outsourcingprocesser

Inom Coor finns lång erfarenhet av olika outsourcingprocesser. För större verksamheter som är intresserade av att anlita Coor kan seniora konsulter bidra med kvalificerad rådgivning och stöd till beställarorganisationer i samband med planering eller genomförande av en outsourcing.

Vi har ledande kompetens när det gäller:

  • Diskussioner inför beslut om omfattning. Vilka tjänster lämpar sig att outsourca? Vad är det optimala geografiskt området – vilka siter, regioner eller länder lämpar sig att hantera gemensamt?
  • Förberedande RFP-workshop för svåra frågor. Hur ska man tänka kring personal-/HR-frågor? Hur kan den befintliga leverantörssituationen hanteras? Hur ska en RFP-process struktureras?
  • Etablera baseline för kostnads- och servicenivå utifrån befintligt och önskat läge.
  • Skapa scenariobaserade business-cases och rådgivning kring strategiska vägval. Vad är för- och nackdelar med att driva olika FM-tjänster i egen regi jämfört med att outsourca dem som enstaka tjänster eller som integrerade lösningar?
  • Rådgivning kring kontraktsstruktur. Lokala FM-avtal eller ramavtal?
  • Förberedelser inför en integration och uppstart
  • Rådgivning vid utrullning av internationella FM-strategier
  • Rådgivning kring styrning och rapportering. Planering av mötesstruktur och rapporter/uppföljning, inklusive fastställande av relevanta nyckeltal (KPI) och rapportpaket