Säkerhetsrådgivning

Coor förvaltar och utvecklar säkerhetsleveranser inom teknik och bevakning till kunder inom olika branscher, och ofta med specifika säkerhetskrav. Utöver våra ordinarie säkerhetstjänster kan vi erbjuda strategisk rådgivning för säkerhetschefer som önskar hitta optimala säkerhetsstrategier.

Teknisk säkerhetskonsultation och rådgivning

Inom Coor har vi bred erfarenhet kring tekniska säkerhetsleveranser och kan erbjuda konsultation och rådgivning för stora som små kunder. Coor har en etablerad säkerhetsplattform inom förvaltning med stort fokus på kontinuerlig utveckling av smarta säkerhetslösningar. Vi har specialistkompetens inom integrerade säkerhetslösningar, passersystem, inbrottslarm samt brandlarm och kan exempelvis erbjuda inköpskonsultation kring val av system, nulägesanalys samt framtagning av möjliga strategier för en fortsatt modern och kostnadseffektiv säkerhetslösning.

Bevakning

Vi utvecklar nya och befintliga bevakningslösningar där vi adderar affärsnytta genom innovativa och nytänkande lösningar. Vi utför bevakning som singelleverans eller som en del i en större integrerad lösning med flera servicetjänster. Bevakningen utförs av vårt helägda dotterbolag, Addici Security, eller med hjälp av partners. Addici Security har bedrivit bevakningsverksamhet sedan 1987 och är idag Sveriges fjärde största bevakningsföretag med ca 500 medarbetare.