Smart-Office rådgivning

Våra tjänster inom Smart Office-rådgivning och projektledning syftar till att utveckla, förbättra och optimera arbetsplatser. Vi erbjuder såväl projektlednings- som förändringsledningsresurser samt den specialistkompetens som krävs för att kunna utveckla attraktiva, produktiva, effektiva och hållbara arbetsmiljöer som stödjer din affär.

Vi har ett holistiskt perspektiv och ser förändringsresan som en livscykel snarare än ett projekt med en början och ett slut, vi kallar det Workplace Lifecycle Management.

Läs mer om Smarta Kontor och Smarta Lösningar på vår SmartOffice web. 

Vi började vår egen resa mot ett aktivitetsbaserat kontor 2008 och bjuder gärna in till studiebesök på vårt huvudkontor i Kista!

Arbetsplatsstrategi och utformning

En smart arbetsplats har sin utgångspunkt i er arbetsplatsstrategi, vision och mål. Vi genomför förstudier för att definiera er nuvarande och önskade situation.

  • Behovsanalyser som bland annat bygger på beläggnings-mätningar, djupintervjuer och aktivitetsmätningar
  • Utformning av arbetsplatsstrategi, vision och mål

Baserat på er arbetsplatsstrategi hjälper vi er att utforma er smarta arbetsplats.

  • Arbetsplatsutformning i flera dimensioner; fysisk miljö, virtuell miljö samt behov av att anpassa och komplettera servicetjänster
  • Ta fram KPI:er för att löpande följa hur arbetsplatsen stödjer verksamheten
  • Förändringsledning vid implementering av nya arbetssätt 

Förvaltning, uppföljning och optimering

En smart arbetsplats är inte bara ett design- och byggprojekt, det är också en kontinuerlig förändringsresa genom arbetsplatsens hela livscykel – en resa som måste ledas omsorgsfullt för att säkerställa attraktivitet, produktivitet, effektivitet och hållbarhet över tid. Vi kallar detta “Workplace Livecycle Management”.

  • Styrmodell och måluppföljning 
  • Kontinuerlig uppföljning, anpassning och utveckling till arbetsplatsens förändrade behov
  • Process för kontinuerlig förändringsledning
  • Mognadsutvärdering av transformationsprojekt och identifiering av outnyttjad potential 

Har ni genomfört en förändring och upplever att ni inte kom hela vägen dit ni tänkt? Vi erbjuder uppföljningsprogram där vi genomför en snabbdiagnos och kommer med rekommendationer kring hur ni ska få ut så mycket värde som möjlighet av den förändring som genomförts.

Helhetslösningar

Står ni inför en flytt och vill få en nystart vad gäller såväl kontor som arbetssätt? Lås oss sköta hela processen, från upphandling av ny lokal till det att ni är på plats i ert nya kontor. Ett kontor som stödjer er affär genom att tillhandahålla de miljöer ni behöver för att kunna vara produktiva. Givetvis ingår även förändringsledning för att säkerställa att ledarskap och arbetssätt förändras tillsammans med miljön.

Interimslösningar

Projektledning och interimsledarskap är tjänster vi erbjuder som stöd till t.ex. nationella eller globala fastighetsfunktioner.