Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Coor Wellness Day 13 sep 2022

Varmt välkommen till Coor Wellness Day - en dag för hälsa, välbefinnande och socialt nätverkande på vackra Hills Golf & Sports Club på Hills väg i Mölndal.

Välj mellan två olika aktivitetsspår

Dagen inleds med en gemensam frukost och fortsätter sedan med olika aktiviteter. Under dagen kommer även några av våra leverantörer att finnas på plats. Du få exempelvis möjlighet att prova Volvos nya elbilar. 

Du kan välja mellan följande två aktivitetsspår:

Aktivitetsspår 1 – Golftävling

En klassisk golftävling med gemensam start och spelformen tvåmanna scramble.

Passa på att utmana dig med våra extra tävlingar, till exempel ”närmast hål” och ”longest drive”.

Vi bjuder på frukost, fika, lunch och prisutdelning.
Tid: 8.00 - ca 14.30

Aktivitetsspår 2 – Föreläsning & wellnessaktiviteter

Först inspiration…

Lyssna på en inspirationsföreläsning med experter på framtidens arbetsplats och fokus på hälsa och välmående. Efter pandemin har hälsa och välmående kommit högre upp på agendan. För medarbetarna är det viktigare än någonsin att framtidens arbetsplats tillgodoser deras individuella drivkrafter. Lyssna på en inspirationsföreläsning med experter på framtidens arbetsplats och fokus på hälsa och välmående. Talare presenteras inom kort.

…och sedan härliga aktiviteter!
Nu är det dags för fysisk aktivitet och du kan till exempel välja mellan:
- Prova-på-golf med tidigare golfpro Carin Hjalmarsson. Passar både för både nybörjare och mer erfarna golfare.
- Utomhuspass - NatureFitness Outdoor, ett effektivt och funktionellt pass för hela kroppen med välkända Cia Raymond Malmström från NatureFitness i Göteborg.
- Shirin-yoku, även kallat skogsbad, är en naturterapi från Japan. Carina Hörnfeldt Bylund leder oss genom ett pass som har positiv inverkan på välmåendet.

Vi bjuder på frukost, fika och lunch.
Tid: 8.00 - ca 12.00

Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla!

Coor Wellness Day är en dag med hälsa och välmående i fokus som vi i stolt samverkan gör med Göteborgs stadsmission. Idag lever tyvärr allt för många barnfamiljer i fattigdom. Det vill Coor vara med och ändra på, och därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med såväl utdelning av mat, kläder och hygienartiklar som att ordna aktiviteter för barn och unga, hålla mötesplatser öppna och erbjuda stöd längs vägen ur utsatta situationer.

För varje gäst på Coor Wellness Day ger vi ett ekonomiskt bidrag till Göteborgs Stadsmissions arbete med fokus på barn och ungdomar i utsatthet i Göteborg.

Anmäl dig här

Välj din anmälningsavgift
Välj ett aktivitetsspår:
GDPR
Klicka här för att läsa mer om Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.