DNV-GL har uppnått sina mål

DNV-GL (Det Norske Veritas) fokuserar på sin kärnverksamhet och outsourcar därför facility management tjänsterna till Coor Service Management.

Fokus på kärnverksamhet

Att fokusera på kärnverksamheten är viktigt för DNV-GL, och FM-tjänster är inte en del av det. 2005 outsourcade DNV-GL sina FM-tjänster till Coor.

- Vi insåg att någon annan kunde hantera dessa frågor mycket bättre och mer effektivt, säger Torolf Aadnesen, Head of Corporate Finance, Pensions and Real Estate i DNV-GL.

- Efter en omfattande utvärdering av alternativa FM-leverantörer valde vi slutligen Coor. De representerade den affärsmodell och den företagskultur som vi sökte efter för ett långsiktigt samarbete.

Coor är innovativa och har resurser, och försöker hela tiden utveckla det som kan förbättras. Vi har uppnått alla de mål som vi satte upp när vi beslutade oss för att outsourca FM-tjänster till Coor.

Torolf Aadnesen, Head of Corporate Finance, Pensions and Real Estate i DNV-GL

Ett framgångsrikt samarbete

Aadnesen beskriver samarbetet som framgångsrikt.

- För oss är det kritiskt att vi har en leverantör som förstår och kan anpassa sig till vår verksamhet och våra behov. Coor har kunnig och erfaren personal som vi kan föra en proaktiv dialog med.

Kostnadsbesparingar, förbättringar och utvecklingsmöjligheter
På frågan vad Coor har bidragit med lyfter Aadnesen fram signifikanta kostnadsbesparingar och bättre servicekvalitet. Utöver det var det viktigt att de före detta DNV-medarbetarna fick utvecklingsmöjligheter.

- Allt detta har vi uppnått. Coor är innovativa och har resurser, och försöker hela tiden utveckla det som kan förbättras. Vi har uppnått alla de mål som vi satte upp när vi beslutade oss för att outsourca FM-tjänster till Coor.

Kompetens- och kunskapsöverföring

Avtalet med Coor har förlängts för tredje gången.

- Coor har en stor fördel i den erfarenhet, kunskap och förmåga att sprida "best practises" mellan olika kundkontrakt och länder. De har resurserna att systematisera sin erfarenhet till nytta och fördel för sina kunder, säger Torolf Aadnesen.

Bakgrund kring DNV-GL

Det första samarbetsavtalet tecknades 2005 och har sedan dess förlängts ett flertal gånger. Kontraktet omfattar fastighetsservice. Tjänsterna levereras till huvdkontoret i Hövik/Oslo, med 84 000 kvm och en tillhörande parkanläggning.