Jernhusen poster of providing security for 220,000 people every day | Coor

Jernhusen

Att ansvara för säkerheten på Centralstationen i Stockholm är ett av Sveriges absolut tuffaste ordningsuppdrag, och en daglig utmaning för Jernhusen och Addici Security.

– Centralstationen ligger i ett utsatt och tufft områdesom dessutom de facto är Nordens mest välbesökta plats. Det rör sig enorma mängder människor där varje dag och vi har en nolltolerans mot otrygghet, vilket ställer höga krav på ordningsvakterna, säger Jernhusens Markus Sedenberg, säkerhetsansvarig Centralstationen och Cityterminalen.   

En vanlig dag besöker i snitt 222 000 människor Centralstationen, vilket på ett år resulterar i hisnande 81 miljoner besökare. Att ansvara för allmän ordning och säkerhet på en sådan plats är ett stort och viktigt uppdrag för Jernhusen och Addici Security, vars samarbete kring ordningsvaktsleveransen sträcker sig tillbaka till 2001. Grunden till det framgångsrika partnerskapet stavas förståelse och förtroende, men där en samsyn kring säkerhet och långsiktigt arbete också är starkt bidragande anledningar.

– De förstår vårt uppdrag, som i många fall är komplext, till fullo. Det i sin tur ger oss möjlighet att jobba långsiktigt och få Addicis medarbetare att trivas i vår verksamhet. Det är en viss del av framgången, samtidigt som jag också måste lyfta ordningsvakterna som outtröttligt genomför de tunga, långa arbetspassen på stationen, säger Markus.

Ordningsvaktsleveransen från Addici Security består av noga utvalda personer med minst fem års arbetslivserfarenhet inom branschenvilka dessutom ska passa ihop rent personlighetsmässigtMarkus är inte ute efter den billigaste lösningen, utan snarare en prisvärd lösning med folk som klarar av att hantera allt från drogpåverkade personer till akuta sjukdomsfall och brandsäkerhet – och det får han.

– Jobbet ställer höga krav på uthållighet. De rör sig i en tuff miljö och arbetet kan emellanåt vara rätt nedbrytande, men jag är otroligt nöjd, imponerad och stolt över våra ordningsvakter, säger Markus.  

Markus Sedenberg

säkerhetsansvarig Centralstationen och Cityterminalen

Jag är otroligt nöjd, imponerad och stolt över våra ordningsvakter.

Kontakta oss

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR